Drugsbeleid

Drugsbeleid. Amsterdam, Coornhert-Liga, 1993, 28 p.

In 1993 lanceerde ik voor de Coornhert-Liga de serie Standpunten van de Coornhert-Liga. Het was de bedoeling dat per jaar zo’n drie of vier van die brochures zouden verschijnen, waarin de landelijke vereniging voor strafrechthervorming, welja, haar standpunten uitgebreid toelichtte en onderbouwde.

Ik nam zelf de eerste brochure voor mijn rekening, over Drugsbeleid, en deed de redactie van de tweede, over Vreemdelingenbewaring. Wat later nam ik ontslag als secretaris, vooral omdat ik steeds vaker in Rome verbleef, en mij moeilijk nog kon inzetten in die functie. In 1996 verscheen nog een derde ‘standpunt’, over Rechtshandhaving en sancties. Volgens mij was dat de laatste brochure in de reeks.

Je moet de weergave van de pdf wel roteren, want het formaat ligt.