Boemerang 1981

In de eerste helft van 1981 was ik in Amsterdam redacteur van Boemerang, het maandblad van NVV-Jongerencontact. NVV-Jongerencontact was de jongerenafdeling van de vakcentrale FNV.

Ik weet niet meer hoe ik daar terecht ben gekomen. Ik ben zelf wel altijd lid geweest van een vakbond, vanaf mijn eerste ervaringen als havenarbeider. Ik vond - en vind - het niet zinloos dat wie zijn arbeid verkoopt aan een 'baas' (waarbij die laatste dus eigenlijk de werk-nemer is, degene die de arbeid neemt), zich verbindt met anderen in dezelfde situatie om gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

Maar goed, zowel in Nederland als in België is het toch een heel eigen cultuur, die van het vakbondswerk - met een eigen taal om solidariteit en belangenverdediging te bevorderen. Ik deed bij Boemerang zowel reportages als bureau- en eindredactie. Stukken door redacteuren werden niet ondertekend.

'Van een stage leer je niks', maart 1981

'Geknoei met vakopleiding vergroot werkloosheid in de bouw', maart 1981

'De middenschool en de passerbloem', april 1981

'Het leven van Charlotte S.', april 1981

'Wat zie je op deze foto', april 1981

'Polen, de macht van de solidariteit', april 1981

'Zo werkt het kapitalisme (1)', april 1981

'Zo werkt het kapitalisme (2) - een ander krisisbeleid', mei 1981

'Belgische bedrijven: offensief tegen de vakbonden', juni 1981

'De zwarte internationale gokt op jongeren', juli 1981