'Daaro! Waaro? Hiero!' Rotterdam ...

'"Daaro! Waaro? Hiero!" Rotterdam profileert zich als wereldstad'Vrij Nederland, 11 mei 1985

Toen ik begin 1985 naar Rotterdam verhuisde, bevond zich nog aan de overzijde van het Staionsplein een hertenparkje. Met uitzondering van het oude postkantoor, was het Weena tot aan het Hofplein vrijwel leeg. Al die protserige glasbakken met verzekeringsmaatschappijen, banken en kantoren waren er nog niet. Zelfs de 'drol van De Kooning' stond nog ergens anders.

Enerzijds voerde het college, onder leiding van burgemeester Bram Peper, zeker een vooruitstreven en liberaal (in de zin van breeddenkend) beleid op het gebied van bijvoorbeeld volksgezondheid; anderzijds werd ook ontzettend veel geld verspild aan het sellen van Rotterdam met termen als grandeur, cosmopolitisch of wereldstad.

Over dat laatste aspect gaat dit stuk.