De metaforische kracht van Fort Europa

'De metaforische kracht van Fort Europa', in het allerlaatste nummer van Recht en kritiek, jaargang 23, nummer 4, 1997, met als thema ‘Uitsluiting, criminalisering en migratie’

“Het spookbeeld van de ongewenste vreemdeling waart door Europa en heeft zulke vormen aangenomen dat migratie –aangewakkerd door de bevrijding van het Oosten, het wegvallen van de binnengrenzen van de Europese Unie en de verslechtering van economische en sociale omstandigheden elders in de wereld- als een van de belangrijkste problemen van deze tijd wordt beschouwd. De definitie daarvan staat evenwel niet in het teken van de ellendige politieke of economische omstandigheden die migranten ertoe drijven hun eigen land te verlaten en een onzekere, maar hopelijk betere toekomst in den vreemde te zoeken, maar wordt geheel bepaald door de, als vanzelfsprekend afgeschilderde noodzaak om ons eigen economische en sociale belangen tegen de indringer-migrant te beschermen.”

Uit: Inleiding, 293-294