De regeerstijl van koning Tindemans

'De regeerstijl van koning Tindemans - anti-krisiswet door Belgisch parlement gesleurd'De groene Amsterdammer, 19 juli 1978

Een 'anti-krisiswet' uit de tijd dat België nog echt een CVP-staat was, en de regering van christen-democraten en sociaal-democraten een parlementaire meerderheid had van bijna tachtig procent.