Iustitia tot Stilte

 

'Van Vrouwe Justitia tot Stilte', Plakkaat 1992/2, 7-13.

 

In 1992 organiseerde de Coornhert-Liga de jaarlijkse studiedag met jaarvergadering onder het thema ‘Straffen in een complexe samenleving’. De voordrachten van Peter Bal en mij werden achteraf geredigeerd tot bijdragen voor Plakkaat.

Hieronder de afbeelding van Vrouwe Justitia uit ‘Recht in beweging’, waaraan ik refereer in mijn tekst. Achter die afbeelding zit een pdf-bestand van ‘Van Vrouwe Justitia tot Stilte’.

Achter de afbeelding van het omslag zitten de inleidende tekst van voorzitter Pieter Wiewel en de geredigeerde bijdrage van Peter Bal, waarnaar ik verwijs in mijn tekst.