Wodka-cola van Westduits fabrikaat

'Wodka-cola van Westduits fabrikaat'De groene Amsterdammer, 5 augustus 1981, 9.

 

Het chapeau luidt 'Russisch gas voor West Europa', en daar ging het inderdaad om. In 1981 werd internationale politiek ideologisch nog bepaald door het idee van twee supermachten die elkaar mondiaal bevochten in een soort 'koude oorlog'. Het zou inderdaad nog bijna tien jaar duren voor de instorting van één van die twee rijken, de Unie van Socialistische Sovjet Republieken, een feit zou lijken/zijn.

Dat belette niet dat er volop handel gedreven werd tussen de twee supermachten en hun blokken. Met name voor West-Europa was de Sovjetunie van wezenlijk belang bij een verzekerde toevoer van energie(bronnen). Nu, meer dan dertig jaar later, is die relatieve afhankelijkheid nog steeds een belangrijk geopolitiek argument.