De roep om straf

Themakatern 'De roep om straf', KRI, april 1982

In nummer 3 van de twaalfde jaargang (april 1982) een katern van acht bladzijden 'De roep om straf'. Daarin stukken over 'Dubbele moraal rond strafsankties', feministische advocaten en het strafrecht, en over Justitiële Klachtenburo's. En drie artikels van mij.