mi

MI (Migranten Informatief) noemde zichzelf “een opiniërend tijdschrift voor personen binnen overheid en bedrijfsleven die (beroepshalve) bezig zijn met het vormgeven van de multiculturele samenleving”. Het werd uitgegeven als kwartaalblad door de Rotterdamse stichting Stimulans en Stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond.

"Ieder kwartaal bieden wij themagewijs achtergrondinformatie. Daarnaast is er in elk nummer aandacht voor werk, educatie, cultuur, gezondheidszorg, zijn er opiniërende artikelen, human interest stories, interviews, een column en muziek- en boekbesprekingen. MI, hét tijdschrift voor de multiculturele samenleving!"

Van december 1996 tot oktober 1999 schreef ik voor zowat elk nummer een bijdrage, meestal over iets met cultuur.

 
 
'Vluchten, een mensenrecht?', MI 126, april 1997, 2-6.
 
'Multiculti'MI 128, 6-7.
 
'Muziek als revolutionair middel'MI 129, december 1998, 6-7.
 
Othello, een enge zwarte neger?, MI (Migranten Informatief), nummer 130, april 1999, 7-9.
 
‚(Multi)cultureel internetten‘, MI (Migranten Informatief) nummer 131, juli 1999,6-7.
 
‘Multiculturaliteit als straf van God’, MI (Migranten Informatief), nummer 132, oktober 1999, 6-7.