criminologie

Tijdens mijn rechtenstudie in Antwerpen was een van mijn keuzerichtingen strafrecht. De verantwoordelijke hoogleraar was toen ex-minister van Justitie Willy Calewaert. Hij leerde ons straf(proces)recht te zien binnen de context van justitiebeleid.

Later kwam ik terecht bij de vakgroep Strafrecht en criminologie op Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf dan zijn strafrecht en criminologie steeds verweven in mijn onderzoek en onderwijs.

 

'Racheter ou abattre'Déviance et société, 1982, vol. 6, n° 2, 189-195.

'Vrouwelijke kenmerken gebruikt en misbruikt - Vonnissen in Engeland, diskussie in Nederland', KRI, jaargang 14, nummer 1, februari 1984, 8-9.

'Metaphors on Order and Deviance from the Work of Julia Kristeva', in Gender, Sexuality and Social Control (ed. by Bill Rolston and Mike Tomlinson), Working Papers N°10, 1990, 10-25.

'XVIIIth Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control and Coornhertliga on Race and Crime: What’s the Relation?', International Migration, Vol. XXVIII, No. 4, December 1990, 513-515.

'Migranten en strafrecht: er is iets aan de hand, maar wat?'Proces, december 1990, 351-355.

Georganiseerde misdaad, mafia en binnenlandse veiligheid in Nederland’, Recht en kritiek 22 (1996) 2, 117-147 (met Damián Zaitch).

Deliverable D1.3: A report concerning the macro and micro analyses of human trafficking. TRACE - Trafficking as A Criminal Enterprise, Seventh Framework Programme – Security Research, 25 November 2014 (with Toine Spapens, Ana-Maria Tamas, Aija Lulle, Vineta Polatside, Cristina Dragota, Angelos Constantinou, Julia Muraszkiewicz).

'Op zoek naar een linkse law-and-orderpolitiek - Young en Taylor, kriminologen', april 1984