coornhert-liga

De Coornhert-Liga –Nederlandse vereniging voor strafrechthervorming- werd in 1971 opgericht door rechtenstudenten uit Rotterdam en Utrecht. Een belangrijke theoretische inspiratie vonden zij bij hun hoogleraren strafrecht, resp. Louk Hulsman en Toon Peeters. Later zou de vereniging ook nogal wat kritische advocaten, mensen uit de reclassering en gedetineerden omvatten.


Van 1986 tot 1993 maakte ik deel uit van het bestuur, de laatste jaren als algemeen secretaris. Vanaf 1987, tot 1998, publiceerde de Coornhert-Liga bij uitgeverij Papieren Tijger het Crimineel jaarboek. Daarin gaf de liga commentaar op de belangrijkste justitiële ontwikkkelingen van het voorbije jaar. Ik was redacteur van het jaarboek van 1991 tot 1993.


In 2008 verscheen van Hans Smits het boek ‘Strafrechthervormers en hemelbestormers – opkomst en teloorgang van de Coornhert-Liga’ bij uitgeverij Aksant.

 

'Algemene beperkte legitimatieplicht'Crimineel Jaarboek 87-88, 143-151.

'Hoofdstuk 7 Vreemdelingenbeleid', in Meer recht en minder straf beleid, najaar 1990

'Schengen: het Europa van de controleurs', Crimineel Jaarboek 1991, 11-27

'Identificatieplicht: van anonieme verdachte naar anonieme vreemdeling', Crimineel Jaarboek 1992, 9-16

'Eindrapport Projectgroep Schengen', Crimineel Jaarboek 1992, 185-192

'Van Vrouwe Justitia tot Stilte', Plakkaat 1992/2, 7-13

'Drugsbeleid', Standpunten van de Coornhert-Liga 1, 1993

'Hannah Arendt, vreemdelingen en criminele politiek', Crimineel Jaarboek 1993, 11-28

'De moraal van de justitiebegroting 1993', Crimineel Jaarboek 1993, 249-255