kri

"KRI gaat over alles wat te maken heeft met problemen die voortvloeien uit gedrag, dat kennelijk niet in overeenstemming is met de wetten en normen van de samenleving, het zogenaamde 'afwijkend gedrag'." (uit het colofon)

KRI was aanvankelijk het ietwat suffe blaadje van de Nederlandse Vereniging van Reklasseringsinstellingen. Begin jaren tachtig werd het een serieus tijdschrift, dat kritisch ging berichten, niet alleen over reclassering en detentie, maar ook over ontwikkelingen bij de politie, terrorismebestrijding, drugsbeleid en zelforganisaties van gebruikers van verboden drugs, migratiebeleid en krakers.

KRI verwierf zich al gauw bij de redacties van de grote media een stevige reputatie als degelijk vakblad. Ik schreef voor het blad van 1981 tot zowat 1984, en ik was als eindredacteur in 1982 verantwoordelijk voor de nieuwe lay-out (ontworpen door Anne-Mie Van Kerckhoven), die vanaf augustus 1983 zou worden gebruikt.

KRI werd uiteindelijk in december 1987, na een aanslepend conflict, door de reclasseringsverenigingen opgedoekt.

 

Schattige foto uit het nummer van maart 1982. De man rechts bleek echter al gauw een echte schoft te zijn, die bij de directie kwaad ging spreken over de collega's, en die uiteindelijk van binnenuit mee het blad kapot heeft gemaakt. Over het 'anarchistische verleden' van B.C. zal ik elders op deze site nog wel eens een boekje opendoen.

 

'Politie werkt internationaal samen - Ook de anti-kernenergiebeweging is het doelwit van terreurbestrijding', oktober 1981

Themakatern 'De roep om straf', april 1982

'Verwarring omtrent het Nederlandse drugbeleid', juni 1982

'Anti-diskriminatiewetgeving en vrije meningsuiting', oktober 1982

'De staat gaat ons allemaal in de computer stoppen', juni 1983

'(Ultra)rechts verzet onder de Franse politie', augustus 1983

'Europa's oefenplaats - Het model N-Ierland van Kitson', september 1983

'Bianchi's hartstocht voor vrijplaatsen', oktober 1983

'Vrouwelijke kenmerken gebruikt en misbruikt - Vonnissen in Engeland, diskussie in Nederland', februari 1984

'Op zoek naar een linkse law-and-orderpolitiek - Young en Taylor, kriminologen', april 1984

'Paljas in uniform: "De klant is koning, maar wij zijn hier de keizer"', november 1984

'De angst voor de computer', december 1984

'Lokaal drugbeleid', februari 1986