multiculturaliteit als straf van god

‘Multiculturaliteit als straf van God’, MI (Migranten Informatief), nummer 132, oktober 1999, 6-7

Dit was de laatste bijdrage die ik schreef voor MI.

De dwaze intro en het slot van de laatste zin zijn van de hand van de even dwaze interim-eindredactrice, voor wie ‘multiculturaliteit’ vooral inhield dat ‘wij autochtonen’ moesten leren ‘hen, de allochtonen’ te begrijpen, en die vond dat alle stukken dit standpunt op expliciete en simpele wijze moest uitdragen.

“Het is een van de bekendste verhalen uit de bijbel: de toren van Babel.

Traditioneel wordt het geïnterpreteerd als een verhaal over hoogmoed. Maar er is ook een andere lezing mogelijk, waarin de straf van God leidt tot multiculturaliteit. …”