Oecumene

'De onverbrekelijke verknoping van godsdienst en politiek - relaties tussen joden en christenen'MI 121, 1996, 12-15

en

'Vijandige broers: toenadering en verzet - interreligieuze half-weekends'MI 121, 1996, 23-25.

 

Blijkbaar voelde de redactie van MI eind 1996 de behoefte om wat te doen rond oecumene en interreligieuze toestanden. Een heel themanummer was het resultaat. Om een of andere reden zijn er twee bijdragen van mij bij.

De eerste is gebaseerd op een interview met Eerste-Kamerlid Hanneke Gelderblom-Lankhout, die lid was van het Overlegorgaan Joden en Christenen. Het stuk gaat uiteindelijk over de relatie tussen politiek en religie.

De tweede bijdrage is een beschouwing over de relatie tot 'de Ander' of 'het vreemde'. Het vertrekpunt was de sage van Abraham en zijn familie, die zowel in het boek Genesis als in de koran en de midrasj voorkomt.