politie werkt internationaal samen

'Politie werkt internationaal samen - Ook de anti-kernenergiebeweging is het doelwit van terreurbestrijding', KRI, jrg. 11, nr. 8, oktober 1981, 6-7

"Heeft de overheid bij de bestrijding van tegenstanders in de politie een gewillig instrument dat zich voegt naar de politieke verhoudingen van het moment? Of volgen politie en justitie hun eigen logika als repressie-apparaat: geweld en tegengeweld oproepend, deels om de groei van het eigen apparaat te rechtvaardigen, deels om de belangen van bepaalde klassen te verdedigen?"