pour

Pour was een weekblad dat sinds 1973 in Brussel verscheen en een nauwe samenwerking onderhield met de beweging Pour le socialisme.

Toen ik in 1980 naar Nederland verhuisde, leverde ik regelmatig (korte) bijdragen over het reilen en zeilen daar.

Pour had een prachtige vormgeving: een bijna vierkant formaat, dik krantenpapier en zeer kleurrijk. Het blad verdween nadat de drukkerij op 4 juli 1981 afbrandde bij een aanslag door Front de la jeunesse (De Groene Amsterdammer, 15 juli 1981).

Enkele maanden later 'herrees het uit zijn as' (zie mijn bericht uit De Groene Amsterdammer hieronder), maar volgens mij is het korte tijd later toch definitief opgedoekt.

Enkele bijdragen:

'Nieuwe onthullingen in Pour - Interpol geeft politieke informatie', De groene Amsterdammer, 27 februari 1980

'Klein Belgisch vuil'De groene Amsterdammer, 10 juni 1981

'Brandstichting Pour zeer professioneel'De groene Amsterdammer, 15 juli 1981

'Pour herrijst uit zijn as'De groene Amsterdammer, 30 september 1981

'Pays-Bas - Une décalaration gouvernementale mitigée'Pour, 22 oktober 1981 (over de kruisraketten)

'Pays-Bas: La solitude du planton'Pour, 3 december 1981

 

En dan, in januari 2017, wordt de coöperative POUR ecrire la liberté opgericht. Onder meer Jean-Claude Garot, een van de oprichters van het historische weekblad, is hier weer bij betrokken. Het nieuwe POUR heeft een nieuwssite en geeft ook papieren themanummers uit. 

Uit het manifest van POUR blijkt dat van het oude engagement nog niets is verloren gegaan.