(Ultra)rechts verzet onder de Franse politie

'(Ultra)rechts verzet onder de Franse politie', KRI, augustus 1983

In augustus 1983 verscheen het eerste nummer van KRI in de nieuwe vormgeving die ik bij Anne-Mie Van Kerckhoven besteld had. De afmetingen werden teruggebracht tot de klassieke A4, Voortaan zou een combinatie gebruikt worden van Times voor de broodtekst en varianten van Helvetica cursief voor de koppen en chapeaus.

Het stuk over de Franse politie paste waarschijnlijk in een poging meer aandacht te besteden aan buitenlandse berichtgeving.