Verwarring omtrent het Nederlandse drugbeleid + Junkiebonden

'Verwarring omtrent het Nederlandse drugsbeleid' + 'Het scenario van de junkiebonden om uit de teringzooi te komen'KRI, juni 1982, 16-18.

Dit was, in 1982, mijn eerste contact met Louk Hulsman, hoogleraar strafrecht en criminologie aan Erasmus Universiteit Rotterdam, en met de Rotterdamse Junkiebond (RJB).

Drie jaar later, vanaf 1985, zou ik aan de slag gaan als wetenschappelijk medewerker in zijn vakgroep, en -tot het einde in 1992- als coördinator van de RJB. Voor mijn ervaringen in de Rotterdamse drugsscene, zie mijn bijdragen voor de European Group.