waterfrontbeleid is nog geen minderhedenbeleid

'Waterfrontbeleid is nog geen minderhedenbeleid - over stedebouw en integratie van migranten in Antwerpen en Marseille'MI 125, 18-24.

 

Rotterdam was in 1997 volop bezig met de ontwikkeling van de Kop van Zuid, die de verbinding zou vormen tussen het centrum en de zeer diverse wijken verder op de zuidelijke oever.

Iets eerder was het prachtige boek verschenen van Han Meyer, De stad en de haven. Stedebouw als culturele opgave in Londen, Barcelona, New York en Rotterdam: veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur.

Ik had net een tijd in Marseille gewoond en gewerkt, waar ook begonnen werd met de gentrification van de oude havenzones.

Dat alles kwam samen in MI 125, een soort themanummer rond exotische markten, diversiteitsbeleid  en stadsplanning.